Znaleziono 13 artykułów

Mirosław Grochowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Barometr Mazowsza - zaufanie do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym Mirosław Grochowski s. 13-55
Rewitalizacja w Warszawie : doświadczenia i perspektywy Sylwia Dudek-Mańkowska Mirosław Grochowski Aleksandra Jadach-Sepioło Tomasz Zegar s. 27-37
Samorząd terytorialny a rozwój zrównoważony obszarów metropolitalnych Mirosław Grochowski s. 73-88
Contribution of the research project to the evidence-based development policies : an Example of the "Development Trends of the Mazovian Region" project Mirosław Grochowski Małgorzata Kucińska Zbigniew Strzelecki Tomasz Zegar s. 115-137
Samorządność lokalna a terytorialny wymiar rozwoju : zarządzanie obszarami funkcjonalnymi Mirosław Grochowski s. 119-136
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie Sylwia Dudek-Mańkowska Magdalena Fuhrmann Mirosław Grochowski Tomasz Zegar s. 147-157
Polityka i praktyka rozwoju regionalnego w kontekście realizacji polityki spójności UE : próba oceny na przykładzie Mazowsza Mirosław Grochowski Grzegorz Rzeźnik s. 149-164
"Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009", Warszawa 2009 : [recenzja] Mirosław Grochowski s. 165-168
Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych Mirosław Grochowski s. 167-172
Development potentials and smart specializations of Polish voivodships : book review Mirosław Grochowski Wojciech Dziemianowicz (aut. dzieła rec.) Klaudia Peszat (aut. dzieła rec.) Jacek Szlachta (aut. dzieła rec.) s. 167-172
"Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę", Warszawa 2009 : [recenzja] Mirosław Grochowski s. 169-172
Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozwojem miasta i regionu Magdalena Fuhrmann Mirosław Grochowski Tomasz Zegar s. 183-200
Regionalne obserwatoria terytorialne jako instrument monitorowania rozwoju regionów : warsztaty w Białobrzegach, 20-21 maja 2011 roku Mirosław Grochowski s. 241-246