Znaleziono 6 artykułów

Aleksandra Jadach-Sepioło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refinansowanie kredytów wspierających działania inwestycyjne w programach rewitalizacji Aleksandra Jadach-Sepioło s. 5-10
Rewitalizacja w Warszawie : doświadczenia i perspektywy Sylwia Dudek-Mańkowska Mirosław Grochowski Aleksandra Jadach-Sepioło Tomasz Zegar s. 27-37
Ewolucja polityki rewitalizacji we Francji i Wielkiej Brytanii w II połowie XX wieku Aleksandra Jadach-Sepioło s. 30-41
Ewolucja europejskiego stanowiska wobec polityki miejskiej w latach 1975-2007 Aleksandra Jadach-Sepioło s. 50-57
Gentryfikacja miast Aleksandra Jadach-Sepioło s. 66-79
Sprawozdanie z konferencji "Globalne wyzwania - europejskie rozwiązania. Wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA" Aleksandra Jadach-Sepioło s. 75-79