Znaleziono 2 artykuły

Beata Nowogońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan techniczny budynków w aspekcie skali potrzeb rewitalizacji Beata Nowogońska s. 93-103
Diagnostyka jako etap rewitalizacji na przykładzie zespołu zabytkowych kamienic w Kożuchowie Beata Nowogońska s. 93-104