Znaleziono 12 artykułów

Maciej Cesarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2007 : kierunki zmian Maciej Cesarski s. 11-18
Podejście ekonomiczne w polskim mieszkaniowym piśmiennictwie lat transformacji Maciej Cesarski s. 15-25
    Zacytuj
  • Udostępnij
Modele i warunki mieszkaniowe w powojennej zachodniej oraz środkowej Europie Maciej Cesarski s. 23-33
Demograficzne wyznaczniki potrzeb mieszkaniowych w Polsce 1988-2004 Maciej Cesarski s. 24-39
Ewolucja zachodniej społecznej polityki mieszkaniowej na przykładzie Francji Maciej Cesarski s. 29-38
Polska szkoła społecznego budownictwa mieszkaniowego : aktualność w latach transformacji Maciej Cesarski s. 30-47
Społeczne myślenie nad mieszkalnictwem i osadnictwem podstawą postępu urbanizacji : próba ujęcia globalnego Maciej Cesarski s. 31-40
Starzenie się społeczeństwa a mieszkalnictwo i rozwój miast Maciej Cesarski s. 36-44
Mieszkalnictwo społeczne w państwach i perspektywie UE : retrospekcja i wyzwania Maciej Cesarski s. 39-49
Badania Zakładu Mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast, 2003-2008 Maciej Cesarski s. 49-67
Profesor Adam Andrzejewski : inspirator interdyscyplinarnych badań nad mieszkalnictwem Maciej Cesarski Hanka Zaniewska s. 83-86
Mieszkania na wynajem : wyzwania, doświadczenia, przestrogi Maciej Cesarski s. 88-91