Znaleziono 22 artykuły

Hanka Zaniewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mieszkania dla ubogich w Polsce w świetle rządowego programu pilotażowego Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 5-23
Polskie mieszkaniowe obszary problemowe i ich usytuowanie w przestrzeni miasta Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 7-18
Uwarunkowania przestrzenne, funkcjonalne i społeczne decydujące o utworzeniu nowych miast w województwie mazowieckiem na przełomie XX i XXI wieku Hanka Zaniewska s. 13-30
Uwarunkowania przestrzenne, funkcjonalne i społeczne decydujące o utworzeniu nowych miast w województwie mazowieckiem na przełomie XX i XXI wieku Hanka Zaniewska s. 13-30
Monitoring mieszkaniowy jako przykład badań ciągłych nad mieszkalnictwem w Instytucie Rozwoju Miast Hanka Zaniewska s. 27-32
Rewitalizacja wybranych obszarów śródmiejskich Poznania : cele i założenia Hanka Zaniewska s. 35-49
    Zacytuj
  • Udostępnij
Mieszkania socjalne i społeczne w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich : dostępność i standard Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 35-48
Budownictwo mieszkaniowe z udziałem środków publicznych w gminach Norbert Dąbkowski Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 49-57
Ewolucja tendencji urbanistyczno-architektonicznych budowy osiedli mieszkaniowych Hanka Zaniewska s. 49-55
"Mieszkanie sektora publicznego - wymiar urbanistyczny, społeczny i przemysłowy polityki mieszkaniowej wobec sektora służb publicznych", Paryż 19-20 listopada 2007 r. Hanka Zaniewska s. 51-54
Od Redakcji : Koncepcja mieszkań dla ubogich w okresie międzywojennym Hanka Zaniewska s. 52-57
Halinów miasto-ogród? Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 53-67
Wprowadzenie do dyskusji Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 55-57
Plan generalny zagospodarowania przestrzennego Torunia z lat 30. XX w. : wizja czy realizacja idei zrównoważonego rozwoju? Hanka Zaniewska s. 65-74
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rozmieszczenie przestrzenne i cechy nowych małych miast z przełomu XX i XXI w. Hanka Zaniewska s. 75-83
Availability of flats fostering social mobility and economic development : Polish dilemmas Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 81-84
Profesor Adam Andrzejewski : inspirator interdyscyplinarnych badań nad mieszkalnictwem Maciej Cesarski Hanka Zaniewska s. 83-86
Z badań ankietowych na rewitalizowanych obszarach Poznania Hanka Zaniewska s. 86-93
Podsumowanie dyskusji Hanka Zaniewska s. 116-117
Budownictwo mieszkaniowe i jego standardy w Polsce w latach 1991-2011 Norbert Dąbkowski Hanka Zaniewska s. 123-133
Mieszkania socjalne w gminach : (wyniki badań ankietowych) Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 133-145
Housing policy towards poverty and social exclusion Hanka Zaniewska s. 139-143