Znaleziono 2 artykuły

Ewa Heczko-Hyłowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowy projekt ReURBAN Mobil : (5. Ramowy Program Badawczy Unii Europejskiej) realizowany w Instytucie Rozwoju Miast Ewa Heczko-Hyłowa s. 74-76
Międzynarodowy dorobek naukowy Instytutu Rozwoju Miast : na dziesięciolecie IRM, 2002-2012 Ewa Heczko-Hyłowa s. 87-120