Znaleziono 6 artykułów

Jan Korniłowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aspekty społeczne, ekonomiczne, techniczne gospodarki komunalnymi zasobami mieszkaniowymi Jan Korniłowicz Beata Uchman s. 19-28
Wydatki mieszkaniowe gospodarstw domowych oraz poziom i zróżnicowanie dodatków mieszkaniowych Jan Korniłowicz s. 40-44
Wybrane elementy polityki mieszkaniowej Jan Korniłowicz s. 48-53
The condition of housing in Poland Jan Korniłowicz s. 69-80
Stan mieszkalnictwa w Polsce Jan Korniłowicz s. 86-101
Czy w Polsce można budować mieszkania czynszowe? Jan Korniłowicz s. 91-92