Znaleziono 4 artykuły

Przemysław Śleszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany demograficzne województwa mazowieckiego w latach 1990-2030 i ich skutki Przemysław Śleszyński s. 11-32
Możliwości prognozowania popytu mieszkaniowego w świetle dostępnych danych demograficznych, społecznych i ekonomicznych Przemysław Śleszyński s. 19-34
Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni Przemysław Śleszyński s. 53-71
Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza Tomasz Komornicki Przemysław Śleszyński s. 63-93