Znaleziono 8 artykułów

Maria Thiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mieszkania dla ubogich w Polsce w świetle rządowego programu pilotażowego Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 5-23
Polskie mieszkaniowe obszary problemowe i ich usytuowanie w przestrzeni miasta Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 7-18
Mieszkania socjalne i społeczne w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich : dostępność i standard Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 35-48
Budownictwo mieszkaniowe z udziałem środków publicznych w gminach Norbert Dąbkowski Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 49-57
Halinów miasto-ogród? Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 53-67
Wprowadzenie do dyskusji Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 55-57
Availability of flats fostering social mobility and economic development : Polish dilemmas Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 81-84
Mieszkania socjalne w gminach : (wyniki badań ankietowych) Maria Thiel Hanka Zaniewska s. 133-145