Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji = Editorial Leszek Poleszak s. 7-8
Medioznawcze implikacje "Dokumentu w Aparecidy" = Media Cognitive Implications of the "Document from Aparecida" Michał Legan s. 11-23
O granicach kaznodziejskiej wyobraźni w mszach z udziałem dzieci = On the Limits of Preacher's Imagination in Children's Masses Tomasz Szałanda s. 25-44
Kreatywność językowa współczesnego ewangelizatora = Language Creativity of a Contemporary Evangelizer Joanna Gaweł s. 45-60
Prezbiter - pierwszy, który "idzie i głosi" jako pasterz i przewodnik wspólnoty = Presbyter - The First One who "Goes and Preaches the Word of God" as a Shepherd and Religious Community Guide Dawid Galanciak s. 61-81
Międzykontynentalne seminarium naukowe nt. "Charism and Devotions: Towards an Inculturated Dehonian Identity", Yogyakarta (Indonezja), 21-25 lipca 2017 roku = Intercontinental Scientific Seminar "Charism and Devotions: Towards an Inculturated Dehonian Identity", Yogyakarta (Indonesia), July 21-25, 2017 Leszek Poleszak s. 83-100
Wezwanie do nawrócenia i misji w "Ecclesia in Europa" Jana Pawła II = Call to Conversion and Mission in John Paul II "Ecclesia in Europa" Robert Ptak s. 101-111
Niepłodność i możliwości jej przezwyciężenia z perspektywy bioetyki katolickiej = Infertility and Possibilities to Overcome it from the Pespective of Catholic Bioethic Józef Wróbel s. 115-138
Wybrane moralne aspekty prostytucji = Selected Moral Aspect of Prostitution Krzysztof Smykowski s. 139-150
Православие иа распутье : проблемы принятия Святого и Великого Собора Православной Церкви на Крите (2016) = Prawosławie na rozdrożu : problemy na drodze recepcji Świętego i wielkiego Soboru Kościoła prawosławnego na Krecie (2016) = Orthodoxy at a Crossroads : Problems with Receptions of the Holy and Great Council of the Orthodox Church (Crete, 2016) Tomasz Kałużny s. 151-172
Zastosowanie analizy semantycznej w interpretacji Mt 6,22-23 = Application of Semantic Analysis to Interpret on Matt 6:22-23 Franciszek Wielgut s. 173-191
Kryzys władzy w Kościele i kolegialność = A Crisis of Authority in the Church and Collegiality Janusz Królikowski s. 193-209
Katolik politykiem w kontekście społecznego nauczania Jana Pawła II = Politician for a Catholic in the Context of the Social Teaching of John Paul II Janusz Pilszak s. 211-229
Usunięcie z urzędu kościelnego według motu proprio papieża Franciszka "Come una madre amorevole" = Removal from the Ecclesiastical Office According to the Motu Proprio of Pope Francis's "As Loving Mother" Marek Stokłosa s. 231-247
Ks. prof. Stanisław Urbański - twórca polskiej szkoły duchowości = Fr. Professor Stanisław Urbański - Creator of the Polish School of Spirituality Leszek Poleszak s. 249-274
"Osobowość kaznodziei dzisiaj : rozważania nieobojętne", Gerard Siwek, Kraków 2014 : [recenzja] Leszek Poleszak Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 277-280
Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej "Idźcie i głoście", Kraków, 9 listopada 2017 roku = Report from the Scientific-Popular Conference "Go and Preach", Krakow, November 9, 2017 Leszek Poleszak s. 281-286