Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Robert Ptak s. 5
Uwierzyliśmy miłości (1 J 4,16) : biblijny obraz formacji sercańskiej w świetle nauczania bł. Jana Pawła II Stanisław Hałas s. 9-18
Czy seminaria są jeszcze potrzebne Józef Wroceński s. 19-34
Erziehung und Bildung – Idee, Bedeutung und Praxis bei Leo Dehon Heiner Wilmer s. 35-47
Jakiego kapłana sercanina potrzebuje Kościół dzisiaj Eugeniusz Ziemann s. 49-63
Léon Dehon, his social and political vision of education John van den Hengel s. 65-74
Rodzina jako pierwsza szkoła powołania Władysław Majkowski s. 77-88
Misyjny wymiar formacji do kapłaństwa Jan Górski s. 89-98
Troska o chorych w formacji pastoralnej Lucjan Szczepaniak s. 99-115
Sercański aspekt formacji liturgicznej Stanisław Mieszczak s. 117-132
Formacja w świetle "Kodeksu prawa kanonicznego" (1983) Marek Stokłosa s. 133-147
Uleczyć ludzkie serce : sakramenty w służbie duchowego odrodzenia człowieka Krzysztof Paluch s. 149-161
Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego "Człowiek nowego serca. Specyfika sercańskiego wychowania i edukacji" Stadniki, 5 kwietnia 2014 roku Robert Ptak s. 165-169