Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Robert Ptak s. 5
„Dam wam serce nowe” (Ez 36,26) : Bóg Starego Testamentu wobec ludzkiego serca Krzysztof Napora s. 9-26
Eklezjalny wymiar powołania i misji Zgromadzenia Księży Sercanów Dariusz Salamon s. 27-44
Duchowość sercańska i praktyka rad ewangelicznych Gabriel Pisarek s. 45-58
Historia sercem pisana – ludzie i wydarzenia minionych lat w WSM w Stadnikach Sławomir Kamiński s. 59-75
Andrieja Kurajewa krytyka ekumenizmu Tadeusz Kałużny s. 79-92
Medialny przekaz problemów pedofilii w Kościele katolickim w Polsce Józef Kloch Monika Marta Przybysz s. 93-112
„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1) – problem niewonictwa jako peryferie współczesnego świata Barbara Łysiak s. 113-121
Ojciec Leon Dehon a środki społecznego przekazu : w dwudziestą rocznicę powstania Wydawnictwa DEHON Gabriel Pisarek s. 123-134
Papież Franciszek nie jest przeciwnikiem rynku : uwagi etyka do "Evangelii gaudium" Ingo Pies s. 135-161
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju: tekst aramejski – przekład, aparat krytyczny – przypisy", Mirosłąw Stanisław Wróbel, Lublin 2014 : [recenzja] Krzysztof Napora Mirosław Stanisław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 151-155
Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej "Kościół – media. Obrazy (nie)wiarygodne", Kraków, 13 listopada 2014 roku Robert Ptak s. 156-158