Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Robert Ptak s. 5
Kultura współczesnego odbiorcy kazań Andrzej Zwoliński s. 9-31
Kaznodzieja w trosce o język religijny Andrzej Zwoliński s. 33-53
Język współczesnego kaznodziejstwa Joanna Gaweł s. 55-61
Recepcja zjawiska komunikacyjnego w teologii liturgii i homiletyce Paweł Gabara s. 63-84
Święty Tomasz z Awkinu jako człowiek, filozof i teolog Henryk Majkrzak s. 87-100
Guai a me se non annuncio il Vangelo! (1 Cor 9,16) : un approccio sulla nuova evangelizzazione dopo il XIII Sinodo dei Vescovi Gabriel Pisarek s. 101-120
Nowa ewangelizacja : wizja dla Kościoła na dziś i na jutro Marian Królikowski s. 121-139
Bóg, który mówi : trynitarny wymiar ekonomii objawienia w "Verbum Domini" Benedykta XVI Robert Ptak s. 141-154