Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Robert Ptak s. 5
La crisi dei missionari : At 16, 6-10 Matteo Crimella s. 9-24
Kryzys trzynastego Psalmisty Wojciech Węgrzyniak s. 25-36
Listy Janowe jako świadectwo wspólnoty przeżywającej kryzys Adam Kubiś s. 37-58
La religion et le religieux dans la société postmoderne Piotr Fulara s. 61-79
Il ruolo positivo della crisi nella vita umana Gabriel Pisarek s. 81-96
Watykan - Genewa : Kościół Rzymskokatolicki w dialogu ze Światową Radą Kościołów Tadeusz Kałużny s. 97-116
Eklezjologiczne i kanoniczne konsekwencje sakramentalnej natury Kościoła : communio, soborowość i autorytet Międzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym s. 117-132