Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Leszek Poleszak s. 5
Wymiar kar kościelnych w kontekście "salus animarum" Józef Wroceński s. 9-40
"Sacramentorum sanctitatis tutela" w aktualnie obowiązującym kanonicznym prawie karnym (Eucharystia) Dariusz Borek s. 41-72
Przestępstwa "contra mores" a misja Kościoła w sytuacji zgorszenia Piotr Skonieczny s. 73-96
Uwolnienie penitentów z kar kościelnych w zakresie wewnętrznym sakramentalnym Marek Stokłosa s. 97-120
Prawo kościelne w świetle refleksji teologicznomoralnej Józef Wróbel s. 121-147
La spiritualità dell’incarnazione. Ricchezze teologiche, bibliche e mistiche nell’opera "Le grandezze di Gesù" di Pierre de Bérulle Jacek Szczygieł s. 151-170
Seminarium jako miejsce i czas „zdobywania Serca Jezusa” Tadeusz Michałek s. 171-183
Zrzeczenie się urzędu papieskiego – dopuszczalny wariant czy instytucja? Janusz Królikowski s. 185-202
Śmierć jako najtrudniejsze wydarzenie w życiu człowieka Henryk Majkrzak s. 203-209
Kapituła generalna podmiotem najwyższej władzy w instytucie zakonnym Józef Wroceński s. 211-237
"Sacro Cuore. Da Maria Maddalena a Madre Speranza, Il volto femminile della Misericordia", Roberto Italo Zanini, Milano 2015 : [recenzja] Leszek Poleszak Roberto Italo Zanini (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Zdumiewające prawdy. Jak nauka i Biblia zgadzają się ze sobą", Michael Guillen, Kraków 2016 : [recenzja] Krzysztof Napora Michael Guillen (aut. dzieła rec.) s. 245-248
Sprawozdanie z sympozjum naukowego "Kary kościelne w misji Kościoła", Stadniki, 10 listopada 2016 roku Leszek Poleszak s. 249-252