Znaleziono 9 artykułów

Henryk Majkrzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Modlitwa, post, praca i dzieła miłosierdzia w świetle teologii św. Tomasza z Akwinu Henryk Majkrzak s. 61-70
Święty Tomasz z Awkinu jako człowiek, filozof i teolog Henryk Majkrzak s. 87-100
Św. Tomasz z Akwinu : teoria i praktyka kaznodziejstwa Henryk Majkrzak s. 87-96
O prasumieniu według św. Tomasza z Akwinu Henryk Majkrzak s. 121-125
Wiara uzupełnia rozum : antropologia Błażeja Pascala Henryk Majkrzak s. 157-174
Filozofia wychowania w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Henryk Majkrzak s. 201-212
Śmierć jako najtrudniejsze wydarzenie w życiu człowieka Henryk Majkrzak s. 203-209
"Antropologia integralna w „Sumie teologicznej” św. Tomasza z Akwinu", Henryk Majkrzak, Kraków 2006 : [recenzja] Jacek Salij Henryk Majkrzak (aut. dzieła rec.) s. 242-249
Święta Monika - wzór chrześcijańskiej żony i matki Henryk Majkrzak s. 253-264