Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Eugeniusz Ziemann s. 5-6
Kościół rzymskokatolicki na Białorusi i Litwie w XIX i początkach XX stulecia Jan Skarbek s. 7-28
Polityka rosyjska wobec Kościoła Katolickiego na Litwie i Białorusi : po roku 1863 Marian Radwan s. 29-60
Od Kościoła polskiego do Kościoła Polaków na Wschodzie? Roman Dzwonkowski s. 61-78
Stosunek Rzymu do powstania styczniowego : okres manifestacji patriotycznych Jan Kania s. 79-107