Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prezentacja s. 5-6
Wprowadzenie do sympozjum Tadeusz Michałek s. 7-8
Historia laicyzacji : skala oddziaływania antyreligijnego na sytuację Kościoła katolickiego na Wschodzie Józef Szymański s. 9-58
Ewangelizacja w Europie Wschodniej w perspektywie ekumenicznej : problemy i wyzwania Tadeusz Kałużny s. 59-82
Udział Kościoła katolickiego w Polsce w reewangelizacji krajów byłego ZSRR Jan Górski s. 83-90
Zaangażowanie Polskiej Prowincji Księży Sercanów na Białorusi, Ukrainie i w Mołdawii Ryszard Miś s. 91-104