Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Eugeniusz Ziemann s. 5
Program Sympozjum Misyjnego "25 lat pracy misyjnej polskich sercanów w Zairze", 20-22 października 1995 r. s. 7-9
Drodzy Współbracia Stanisław Święch s. 11-13
Powołanie do świętości i do misji Antoni Kmiecik s. 15-23
Kult przodków w Afryce Subsaharyjskiej i kult świętych : refleksje teologiczne Jan Piotrowski s. 25-35
Wymiana pomiędzy "młodymi" i "starymi" krajami chrześcijańskimi w dziedzinie duszpasterstwa Maciej Ostrowski s. 37-46
Zair dawniej i dziś : zaangażowanie misyjne w Polskiej Prowincji Sercanów w Zairze Stanisław Święch s. 47-59
Podstawowe wspólnoty chrześcijańskie - wyzwaniem i szansą dla Kościoła w Afryce Jerzy Sędzik s. 61-78
Progresywny wzrost kompetencji duszpasterzy świeckich i rola katechistów-proboszczów w diecezji Kisangani Władysław Stasik s. 79-85