Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Robert Ptak s. 5
Kult Najświętszego Serca Jezusa jako reakcja na rewolucję francuską Jan Walkusz s. 9-27
Zagadnienie kwestii społecznej w kulcie Najświętszego Serca Jezusa Bogdan Ferdek s. 29-44
Essere coscienti per trasformare : questione sociale e culto del Sacro Cuore nell'insegnamento di P. Léon Dehon Juan José Arnáiz Ecker s. 45-56
Wkład o. L. Dehona w rozwój kultu Najświętszego Serca Jezusa Gabriel Pisarek s. 57-70
Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego na tle problematyki społecznej w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego Anna Gąsior s. 71-89
Cywilizacja miłości i prawdy w nauczaniu papieży Pawła VI i Jana Pawła II Eugeniusz Ziemann s. 91-105
Kult Najświętszego Serca Jezusa szkołą polityki chrześcijańskiej Janusz Królikowski s. 107-122
"Legò il suo figlio..." : Akedah : lettura rabbinica dei Gen 22 Krzysztof Napora s. 125-147
Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego "Cywilizacja miłości Serca Jezusa : Kult Najśw. Serca Jezusa i społeczne idee o. Leona J. Dehona", Stadniki, 25 kwietnia 2015 roku Robert Ptak s. 151-155