Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Eugeniusz Ziemann s. 5-6
Biblijno-teologiczny sens jubileuszu w Kościele Stanisław Hałas s. 7-16
Wczorajsze i dzisiejsze wyzwania Kościoła i społeczeństwa pod adresem polskiej prowincji SCJ Władysław Majkowski s. 17-27
Realizacja społecznych wymiarów duchowości miłości i wynagrodzenia w ramach idei społecznego królestwa Serca Jezusa w życiu Ojca Dehona Jerzy Bernaciak s. 29-50
Elementy konstytutywne kultu maryjnego i nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tradycji Kościoła Stanisław Mieszczak s. 51-71
Sumienie a doskonałość chrześcijańska : wybrane elementy aspektu chrystologicznego Józef Wróbel s. 77-98
Chrystologia Sercańskich Konstytucji : Tytuł oryginału "The Christology of the SCJ Constitutions" Paul J. McGuire s. 99-116
Zdolność rozeznawania Ojca Dehona : Tytuł oryginału "Father Dehon's Discernment" Paul J. McGuire s. 117-133
Serce Jezusa w świecie współczesnym według Ojca Dehona : Tytuł oryginału "The Heart of Christ in the Modern Word According to Father Dehon" Paul J. McGuire s. 135-153