Znaleziono 16 artykułów

Stanisław Hałas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
XXX Sympozjum Biblistów Polskich, Łomża 16-17 września 1992 nt. Literatury międzytestamentalnej Stanisław Hałas Henryk Skoczylas s. 7-9
Biblijno-teologiczny sens jubileuszu w Kościele Stanisław Hałas s. 7-16
Chrystus jest naszym pokojem (por. Ef 2,14) : wizja pokoju w Liście do Efezjan Stanisław Hałas s. 9-21
Uwierzyliśmy miłości (1 J 4,16) : biblijny obraz formacji sercańskiej w świetle nauczania bł. Jana Pawła II Stanisław Hałas s. 9-18
Analiza struktury literackiej drogą do lepszego zrozumienia tekstu biblijnego Stanisław Hałas s. 25-38
Uczuciowość odzwierciedlona w Biblii : kilka przykładów Stanisław Hałas s. 33-43
Bóg jako miłosierny ojciec : biblijne podstawy teologii miłosierdzia Stanisław Hałas s. 47-60
Pismo św. w duchowości sługi Bożego o. Leona Dehona Stanisław Hałas s. 57-70
Zagadnienie tolerancji w Biblii : analiza ewangelicznych tekstów dotyczących postawy Jezusa względem nietolerowanych Stanisław Hałas s. 85-100
"Uświęceni przez ofiarę Chrystusa raz na zawsze" (por. Hbr 10,10) : rozumienie kultu w Starym i Nowym Przymierzu Stanisław Hałas s. 95-116
Chrześcijanie jako "królewskie kapłaństwo" (1 P 2,9) Stanisław Hałas s. 121-138
Bóg jako Ojciec Miłosierdzia (2 Kor 1,3) : biblijne powiązanie Bożego miłosierdzia z ojcostwem Stanisław Hałas s. 163-179
"Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur : określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki", ks. Stanisław Hałas SCJ, Kraków 2011 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Stanisław Hałas (aut. dzieła rec.) s. 208-213
"Pan moją mocą i pieśnią (Ps 118,14) : prace dedykowane Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Brzegowemu w 65. rocznicę urodzin", Stanisław Hałas, Piotr Włodyga, Kraków 2006 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Stanisław Hałas (aut. dzieła rec.) Piotr Włodyga (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem : wybrane zagadnienia biblijnej teologii pustyni", Stanisław Hałas, Kraków 1999 : [recenzja] Julian Warzecha Stanisław Hałas (aut. dzieła rec.) s. 227-231
Konflikt między uczonymi w Piśmie a Jezusem Stanisław Hałas Artur Malina (aut. dzieła rec.) s. 295-298