Znaleziono 41 artykułów

Julian Warzecha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wysłannicy Kościoła w tekstach Nowego Testamentu Julian Warzecha s. 9-25
Ewangelie Marka jako dawna biografia Detlev Dormeyer Julian Warzecha (tłum.) s. 11-30
Uwagi i refleksje na marginesie przekładu Starego Testamentu w Biblii Warszawsko-Praskiej Julian Warzecha s. 21-32
Personifikacja słowa i mądrości jako przygotowanie Wcielenia Julian Warzecha s. 21-35
Saul - wybrany, odrzucony i zniesławiony Julian Warzecha s. 23-30
Historia u Izraelitów Julian Warzecha s. 39-45
Analiza strukturalna w egzegezie psalmów Julian Warzecha s. 54-66
Funkcja formuły wysłania w Wj 3,1-4,17 : przyczynek do odpowiedzi na pytanie - kim jest Mojżesz? Julian Warzecha s. 85-88
Kilka uwag o V wydaniu Biblii Tysiąclecia Julian Warzecha s. 113-123
W poszukiwaniu klucza do księgi Hioba Julian Warzecha s. 129-142
Biuletyn teologii laikatu Anastazy Bławat Julian Warzecha Eugeniusz Weron s. 131-144
Jeremiasz jako wysłannik Boży Julian Warzecha s. 135-140
Sympozjum biblijne : 4.04.1995 r. : zagajenie Julian Warzecha s. 137-138
Usytuowanie i charakterystyka dokumentu Julian Warzecha s. 147-151
Początki Izraela Julian Warzecha s. 153-168
"Storie di profeti. La narrativa sui profeti nella Bibbia ebraica : generi letterari e storia", Alexander Rofé, Brescia 1991 : [recenzja] Julian Warzecha Alexander Rofé (aut. dzieła rec.) s. 153-156
"Wstęp ogólny do Pisma Świętego", pod red. Jana Szlagi, Poznań-Warszawa 1986 : [recenzja] Julian Warzecha Jan Szlaga (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Storia d'Israele. Dalle origini a Bar Kochba", J. A. Soggin, Brescia 1984 : [recenzja] Julian Warzecha J. Alberto Soggin (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Bibbia come parola di Dio. Introduzione generale alla Sacra Scrittura", Valerio Mannucci, Brescia 1991 : [recenzja] Julian Warzecha Valerio Mannucci (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Kommentar zum Hohen Lied. Bildsprache und Theologische Botschaft", Günter Krinetzki, Frankfurt a. M.-Bern 1981 : [recenzja] Julian Warzecha Günter Krinetzki (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Sinfonia dell'amore sponsale. Il Cantico dei cantici", Valerio Mannucci, Torino 1982 : [recenzja] Julian Warzecha Valerio Mannucci (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Wstęp do Starego Testamentu", red. L. Stachowiak, Poznań 1990 : [recenzja] Julian Warzecha Lech Stachowiak (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka", Juliusz S. Synowiec, Kraków 1990 : [recenzja] Julian Warzecha Juliusz S. Synowiec (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"La Bible et son Dieu, (Jésus et Jésus Christ 40)", H. Cazelles, Paris 1989 : [recenzja] Julian Warzecha H. Cazelles (aut. dzieła rec.) s. 179-183
"Przymierze i jego odnowa : studium z teologii biblijnej", Stanisław Wypych, Kraków 2003 : [recenzja] Julian Warzecha Stanisław Wypych (aut. dzieła rec.) s. 183-189
"La sagesse de l'Ancien Testament. Nouvelle édition mise à jour", red. M. Gilbert, Leuven 1990 : [recenzja] Julian Warzecha M. Gilbert (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Die Weisheit Israels - ein Fremdkörper im Alten Testament? Eine Untersuchung zum Buch der Sprüche auf dem Hintergrund der ägyptischen Weisheitslehren", F. J. Steiert, Freiburg im Br. 1990 : [recenzja] Julian Warzecha Franz-Josef Steiert (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"David und Saulim Widerstreit : Diachronie und Synchronie im Wettstreit : Beiträge zur Auslegung der ersten Samuelbuches", red. W. Dietrich, Fribourg Julian Warzecha W. Dietrich (aut. dzieła rec.) s. 189-195
"Religionsgeschichte Israels in alttestamentlicher Zeit", Rainer Albertz, Göttingen 1992 : [recenzja] Julian Warzecha Rainer Albertz (aut. dzieła rec.) s. 191-198
Nowe spojrzenie na psalmy : wokół książki L. Alonso Schökela "Treinta Salmos" Julian Warzecha s. 197-201
"Göttinnen, Götter und Gottessymbole. Neue Erkenntnisse zur Religionsgeschichte Kanaans und Israels aufgrund bislang unerschlossener ikonographischer Quellen", O. Keel, Ch. Uehlinger, Freiburg 1993 : [recenzja] Julian Warzecha Othmar Keel (aut. dzieła rec.) Christoph Uehlinger (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Studien zur Literaturgeschichte des Alten Testaments", Otto Kaiser, Würzburg 2000 : [recenzja] Julian Warzecha Otto Kaiser (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Mitologia Greków i Rzymian", Zygmunt Kubiak, Warszawa 1997 : [recenzja] Julian Warzecha Zygmunt Kubiak (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Frazeologia biblijna w języku polskim", Stanisław Koziara, Kraków 2001 : [recenzja] Julian Warzecha Stanisław Koziara (aut. dzieła rec.) s. 205-211
"La Bible et sa culture", M. Quesnel, P. Gruson (red.), Paris 2000 : [recenzja] Julian Warzecha P. Gruson (aut. dzieła rec.) M. Quesnel (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu", Marek Piela, Kraków 2003 : [recenzja] Julian Warzecha Marek Piela (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem : wybrane zagadnienia biblijnej teologii pustyni", Stanisław Hałas, Kraków 1999 : [recenzja] Julian Warzecha Stanisław Hałas (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Ewangelie tylekroć tłumaczone.... Studia o przekładach i przekładaniu", Bożena Szczepińska, Gdańsk 2005 : [recenzja] Julian Warzecha Bożena Szczepińska (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Idźcie i wy. Z zagadnień biblijnej teologii apostolstwa", Julian Warzecha, Ząbki 1996 : [recenzja] Julian Warzecha Eugeniusz Weron s. 228-230
"In Search of Ancient Israel", P.R. Davies, Sheffield 1992 : [recenzja] Julian Warzecha P.R. Davies (aut. dzieła rec.) s. 273-277
"Historia dawnego Izraela”, Julian Warzecha, Warszawa 2005 : [recenzja] Łukasz Niesiołowski–Spano Julian Warzecha (aut. dzieła rec.) s. 290-294