Znaleziono 2 artykuły

M. Gilbert

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"La sagesse de l'Ancien Testament. Nouvelle édition mise à jour", red. M. Gilbert, Leuven 1990 : [recenzja] Julian Warzecha M. Gilbert (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"Churchill war papers, vol. 2: Never Surrender May 1940 - December 1940", ed. by M. Gilbert, London 1995 : [recenzja] Jacek Tebinka M. Gilbert (aut. dzieła rec.) s. 258-261