Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5
Biblia o nierozerwalności małżeństwa Artur Malina s. 9-26
Nauczanie Kościoła katolickiego o nierozerwalności małżeństwa w aspekcie dogmatyczno-historycznym Bogdan Ferdek s. 27-40
Nierozerwalność małżeństwa w Kościele prawosławnym Tadeusz Kałużny s. 41-60
Nierozerwalność małżeństwa w optyce luterańskiej Tadeusz Kałużny s. 61-74
Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Kościele rzymskokatolickim : teoria i praktyka Janusz Gręźlikowski s. 75-102
Przygotowanie do małżeństwa a jego nierozerwalność : ocena postaw i wskazania pastoralne Urszula Dudziak s. 103-132
Małżeństwo w kryzysie? Krystian Wojaczek s. 133-153
Wiara uzupełnia rozum : antropologia Błażeja Pascala Henryk Majkrzak s. 157-174
Lenistwo duchowe Leszek Poleszak s. 175-188
"The "Inclusive pluralism" of Jacques Dupuis, its contribution to a Christian theology of religions, and its relevance to the South African interreligious context", Christopher Grzelak, Lublin 2010 : [recenzja] Robert Ptak Christopher Grzelak (aut. dzieła rec.) s. 191-196
"Serce Zbawiciela : kult Najświętszego Serca Jezusowego : 1878-2009", Leszek Poleszak, Kraków 2010 : [recenzja] Leszek Poleszak D. Salamon s. 196-201
Sprawozdanie z sympozjum "Co Bóg złączył... Nierozerwalność małżeństwa : między teorią a praktyką życia", Stadniki, 9.11.2010 roku R. Ptak s. 201-207