Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyższe s
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp s. 5-6
Wstęp s. 5-6
Kościół w Polsce w okresie międzywojennym : 1918-1939 Henryk Olszar s. 7-48
Kościół w Polsce w latach 1939-2003 Zygmunt Zieliński s. 49-58
Początki Zgromadzenia Księży Sercanów w Polsce Józef Furczoń s. 59-72
"Godziny próby" w życiu i działalności polskich sercanów w latach powojennych Sławomir Kamiński s. 73-118
Kapłaństwo jako konstytutywny element Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w duchowości O. Dehona Eugeniusz Ziemann s. 119-144
Dynamika wzrostu Prowincji Polskiej Księży Sercanów w latach 1928-2003 Władysław Majkowski s. 145-156
Ksiądz Władysław Majka : pierwszy mistrz nowicjatu Prowincji Polskiej Stanisław Jarzyna s. 157-170
Wkład Prowincji Polskiej w dzieło misyjne Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego w latach 1928-2003 Ryszard Miś s. 171-184
Początki Działalności Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Słowacji Jerzy Bernaciak s. 185-196
Zaangażowanie duszpasterskie Prowincji Polskiej Księży Najświętszego Serca Jezusowego w krajach Europy Wschodniej Tadeusz Kałużny s. 197-204
Działalność duszpasterska w Austrii i Chorwacji Antoni Ulaczyk Andrzej Wośko s. 205-212
Działalność rekolekcyjno-misyjna Prowincji Polskiej Księży Sercanów realizacją charyzmatu sługi Bożego o. Leona Jana Dehona Marek Romańczyk s. 213-224
Sercanie w posłudze duszpasterstwa parafialnego : niektóre przykłady z minionych 75 lat Antoni Ulaczyk s. 225-232
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach : historia i teraźniejszość Leszek Poleszak s. 233-276
Nowe sposoby apostolatu w Prowincji Polskiej Tadeusz Kałużny s. 277-294
Wyzwanie dla sercanów w zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku Tadeusz Michałek s. 295-304