Znaleziono 13 artykułów

Tadeusz Kałużny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Indissolubility of Marriage from the Lutheran Perspective Tadeusz Kałużny s. 19-30
Nierozerwalność małżeństwa w Kościele prawosławnym Tadeusz Kałużny s. 41-60
Eklezjalna świadomość prawosławia a ekumenia Tadeusz Kałużny s. 51-66
Ekumeniczny wymiar katechezy Tadeusz Kałużny s. 55-67
Ewangelizacja w Europie Wschodniej w perspektywie ekumenicznej : problemy i wyzwania Tadeusz Kałużny s. 59-82
Nierozerwalność małżeństwa w optyce luterańskiej Tadeusz Kałużny s. 61-74
Andrieja Kurajewa krytyka ekumenizmu Tadeusz Kałużny s. 79-92
Watykan - Genewa : Kościół Rzymskokatolicki w dialogu ze Światową Radą Kościołów Tadeusz Kałużny s. 97-116
Ikoniczny paradygmat filmowej twórczości Andrieja Tarowskiego Tadeusz Kałużny s. 99-121
Смешанные браки : актуальный вызов для Церквей : римско-католический и православный вэгляд Tadeusz Kałużny s. 141-161
Zaangażowanie duszpasterskie Prowincji Polskiej Księży Najświętszego Serca Jezusowego w krajach Europy Wschodniej Tadeusz Kałużny s. 197-204
Nowe sposoby apostolatu w Prowincji Polskiej Tadeusz Kałużny s. 277-294
"Nowy Sobór Ogólnoprawosławny : natura, historia przygotowań, tematyka" Tadeusz Kałużny, Kraków 2008 : [recenzja] Urszula Nowicka Tadeusz Kałużny (aut. dzieła rec.) s. 421-424