Znaleziono 18 artykułów

Leszek Poleszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Leszek Poleszak s. 5
Od redakcji Leszek Poleszak s. 5
Od redakcji Leszek Poleszak s. 5
Od Redakcji = Editorial Leszek Poleszak s. 7-8
Kult Najświętszego Serca Jezusowego jako pomoc w realizacji powszechnego powołania do świętości Leszek Poleszak s. 83-92
Międzykontynentalne seminarium naukowe nt. "Charism and Devotions: Towards an Inculturated Dehonian Identity", Yogyakarta (Indonezja), 21-25 lipca 2017 roku = Intercontinental Scientific Seminar "Charism and Devotions: Towards an Inculturated Dehonian Identity", Yogyakarta (Indonesia), July 21-25, 2017 Leszek Poleszak s. 83-100
Lenistwo duchowe Leszek Poleszak s. 175-188
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Szpital polowy – pierwsza pomoc dla wierzących", Stadniki, 7 maja 2016 roku Leszek Poleszak s. 181-184
"Serce Zbawiciela : kult Najświętszego Serca Jezusowego : 1878-2009", Leszek Poleszak, Kraków 2010 : [recenzja] Leszek Poleszak D. Salamon s. 196-201
Duchowość i formy pobożności w kulcie Najświętszego Serca Jezusowego na przykładzie Czcigodnego Sługi Bożego o. Leona Dehona Leszek Poleszak s. 223-235
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach : historia i teraźniejszość Leszek Poleszak s. 233-276
"Sacro Cuore. Da Maria Maddalena a Madre Speranza, Il volto femminile della Misericordia", Roberto Italo Zanini, Milano 2015 : [recenzja] Leszek Poleszak Roberto Italo Zanini (aut. dzieła rec.) s. 241-244
Sprawozdanie z sympozjum naukowego "Kary kościelne w misji Kościoła", Stadniki, 10 listopada 2016 roku Leszek Poleszak s. 249-252
Ks. prof. Stanisław Urbański - twórca polskiej szkoły duchowości = Fr. Professor Stanisław Urbański - Creator of the Polish School of Spirituality Leszek Poleszak s. 249-274
"Źródło życia i świętości. Polska teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa", Jerzy Misiurek, Lublin 2014 : [recenzja] Leszek Poleszak Jerzy Misiurek (aut. dzieła rec.) s. 267-270
Sprawozdanie z sympozjum naukowego "Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata", Kraków, 6 maja 2017 roku Leszek Poleszak s. 276-281
"Osobowość kaznodziei dzisiaj : rozważania nieobojętne", Gerard Siwek, Kraków 2014 : [recenzja] Leszek Poleszak Gerard Siwek (aut. dzieła rec.) s. 277-280
Sprawozdanie z konferencji popularnonaukowej "Idźcie i głoście", Kraków, 9 listopada 2017 roku = Report from the Scientific-Popular Conference "Go and Preach", Krakow, November 9, 2017 Leszek Poleszak s. 281-286