Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie : Chrystus w centrum wiary Kościoła i refleksji teologicznej Zbigniew Morawiec s. 5-18
Wiarygodność posłannictwa Jezusa Chrystusa Marian Rusecki s. 19-36
Zbawienie w Chrystusie : perspektywa ekumeniczna Piotr Jaskóła s. 37-56
Granice chrześcijańskiej chrystologii w świetle deklaracji "Dominus Iesus" Zbigniew Kubacki s. 57-79
Pomiędzy inkluzywizmem a pluralizmem, czyli Schuberta Ogdena mówienie o Jezusie Chrystusie Dariusz Kowalczyk s. 93-104
Wcielony logos i Duch Święty w dziele zbawienia Jerzy Szymik s. 105-116
Uniwersalizm zbawczy Jezusa Chrystusa Krzysztof Góźdź s. 117-133