Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5
Kośćielnotwórczy charakter Eucharystii : rzymskokatolicki punkt widzenia w ujęciu encykliki Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia" Stefan Koperek s. 9-28
Eucharystia a Kościół w rozumieniu tradycji starokatolickiej Andrzej Gontarek s. 29-48
Prawosławne rozumienie związku Eucharystii z Kościołem Henryk Paprocki s. 49-60
Eucharystia a Kościół z perspektywy Kościołów luterańskich Marek J. Uglorz s. 61-82
Eucharystia w Kościołach oraz innych środowiskach ewangelikalnych Tadeusz Zieliński s. 83-101
Użycie chleba z niewielką zawartością glutenu i moszczu jako materii Eucharystii Marek Stokłosa s. 105-122
Kościół trwał niezłomnie... trwa i trwać będzie... Katarzyna Walkowiak s. 123-135
"Medycyna na krawędzi : ewolucja definicji śmierci człowieka w kontekście transplantacji narządów", Jacek M. Norkowski, Radom 2011 : [recenzja] Jacek Maria Norkowski Krzysztof Paluch s. 139-143
"Działalność zakonodawcza bł. Honorata Koźmińskiego a nowe instytuty w Kościele katolickim", Bożena Szewczul, Warszawa 2008 : [recenzja] Marek Stokłosa Bożena Szewczul s. 143-149
"Teologia fundamentalna", Henryk Seweryniak, Warszawa 2010 : [recenzja] Dariusz Salamon Henryk Seweryniak (aut. dzieła rec.) s. 149-155
"Przeszłość i teraźniejszość : historia jedności : studium o duchowości Ruchu Focolari", Lucia Abignente, Lublin 2010 : [recenzja] Eugeniusz Ziemann s. 155-159
Sprawozdanie z konferencji ekumenicznej "Czy Eucharystia buduje Kościół? Miejsce i rola Eucharystii w życiu Kościoła", Kraków, 17 marca 2011 roku Krzysztof Napora s. 159-164