Znaleziono 51 artykułów

Henryk Paprocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblijne podstawy postu Henryk Paprocki s. 9-10
Zarys prawosławnej nauki o Duchu Świętym Henryk Paprocki s. 11-39
Obraz i podobieństwo Boże w człowieku jako podstawa antropologii prawosławnej : dar naturalny i zadanie osobiste Mikołaj Ozolin Henryk Paprocki (tłum.) s. 19-25
Prawosławna koncepcja człowieka Henryk Paprocki s. 27-41
Antropologia Ojców Kościoła IV-VIII wieków Henryk Paprocki s. 27-39
Bibliografia czasopisma teologicznego "Elpis" 1926-1937 Henryk Paprocki s. 27-43
Prawosławie wobec zagrożeń ekonomicznych Henryk Paprocki s. 39-44
Związki pomiędzy ikoną, teologią i liturgią Henryk Paprocki s. 39-58
Dziewica Maria w historii zbawienia Francoise Jeanlin Henryk Paprocki (tłum.) s. 44-54
Prawosławne rozumienie związku Eucharystii z Kościołem Henryk Paprocki s. 49-60
Biblijne podstawy eklezjologii Henryk Paprocki s. 53-58
Działalność zagraniczna Kościoła prawosławnego Henryk Paprocki s. 55-61
Prawosławie we współczesnym świecie Henryk Paprocki s. 55-68
Życie i dzieło ojca Dumitru Staniloae Dumitru Popescu Henryk Paprocki (tłum.) s. 59-68
Typologia i ezoteryczny charakter sekt Henryk Paprocki s. 61-66
Działalność misyjna i charytatywna Kościoła prawosławnego w okresie międzywojennym : (zarys problematyki) Henryk Paprocki s. 87-91
Problemy posługi diakonów, prezbiterów i biskupów w kościele lokalnym Leonid Nil Henryk Paprocki (tłum.) s. 87-92
Źródła filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza Henryk Paprocki s. 93-102
Prawosławie i sekularyzacja Henryk Paprocki s. 97-106
Dziewica Maria w Koranie Henryk Paprocki s. 98-103
Główne cechy sekt totalitarnych Aleksander Dworkin Henryk Paprocki (tłum.) s. 99-108
Czym jest myśl prawosławna Sergej Choružyj Henryk Paprocki (tłum.) s. 103-118
Elementy liturgii starotestamentowej w Nowym Testamencie Henryk Paprocki s. 103-110
Jedność misterium zbawienia: Boże Narodzenie, Teofania, Krzyż i Zmartwychwstanie Henryk Paprocki s. 107-116
Aspekty dogmatyczne liturgii prawosławnej Dumitru Popescu Henryk Paprocki (tłum.) s. 111-119
"Apokryfy z Biblii greckiej", Michał Wojciechowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Henryk Paprocki Michał Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 111-115
Anafora saidzka z VII wieku i jej relacja do Anafory świętego Bazylego Wielkiego Henryk Paprocki s. 119-145
Sołowjow i Dostojewski : idea Sofii Henryk Paprocki s. 123-139
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy Tomasz Atłas Irena Kadłubowska Kinga Lendzion Henryk Paprocki Eugeniusz Sakowicz s. 131-173
Antychryst i drugie przyjście Chrystusa Henryk Paprocki s. 137-141
Dogmat niepokalanego poczęcia : prawosławny punkt widzenia Henryk Paprocki s. 144-150
Hipolita Rzymskiego "Tradycja Apostolska" : wstęp, przekład, komentarz Henryk Paprocki s. 145-169
Eucharystia jako sakrament sakramentów Henryk Paprocki s. 155-167
Kazanie Henryk Paprocki s. 173-174
Recepcja rosyjskiej myśli religijnej w Polsce Henryk Paprocki s. 193-203
Modlitwy odmawiane przed amboną Henryk Paprocki s. 195-215
"Le Mystère de l'Eucharistie. Genèse et interprétation de la liturgie eucharistique byzantine", Henryk Paprocki, Paris 1993 : [recenzja] Tadeusz Gołgowski Henryk Paprocki (aut. dzieła rec.) s. 209-211
Theotokos w nauce Ojców greckich VII i VIII wieku Henryk Paprocki s. 231-238
Kazanie na święto Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku (12 lutego 2006 r.) Henryk Paprocki s. 251-252
Wspomnienie Matki Bożej i świętych w anaforach wschodnich Henryk Paprocki s. 251-265
Dogmat Niepokalanego Poczęcia : prawosławny punkt widzenia Henryk Paprocki s. 253-259
Diakonisy : (historia i współczesność) Henryk Paprocki s. 261-272
Bibliografia czasopisma teologicznego "Elpis" za lata 1999-2008 Henryk Paprocki s. 263-273
Relacja Bóg Ojciec - Matka Boska w teologii prawosławnej Henryk Paprocki s. 272-285
Eklezjologia Aleksego Chomiakowa Henryk Paprocki s. 291-303
Nienawiść urojona Henryk Paprocki Richard Dawkins (aut. dzieła rec.) s. 293-343
Miejsca biblijne i patrystyczne w Liturgii św. Bazylego Wielkiego Henryk Paprocki s. 299-321
Kościół jest jeden : próba katechizmowego przedstawienia nauki o kościele Aleksy Chomiakow Henryk Paprocki (tłum.) s. 305-330
Moja choroba - notatki o umieraniu. Moja choroba (Styczeń 1926) Sergiusz Bułgakow Paweł Grabowski (tłum.) Ewa Józefowska (tłum.) Henryk Paprocki (tłum.) s. 331-363
Homilia z okazji święta Trzech Świętych Hierarchów : (Katedra Św. Mikołaja w Białymstoku, 12.02.2011 r.) Henryk Paprocki s. 339-341
"O istocie prawosławia. Wybór pism", Jerzy Klinger, do dr. przygotowali Michał Klinger i Henryk Paprocki, Warszawa 1983 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Jerzy Klinger (aut. dzieła rec.) Michał Klinger (aut. dzieła rec.) Henryk Paprocki (aut. dzieła rec.) s. 805