Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Leszek Poleszak s. 5
Obowiązki i zadania spowiednika Krzysztof Paluch s. 9-26
Kościół i świat : wzajemne relacje w perspektywie II Soboru Watykańskiego Janusz Królikowski s. 27-44
Miłosierdzie jako odpowiedź człowieka na zło : w oparciu o teksty kazań ks. dr. hab. Zbigniewa Wolaka, prof. UPJPII Przemysław Bukowski s. 47-61
Chronology in the Flood Narrative (Gen 6-9) Krzysztof Napora s. 63-82
Kult Najświętszego Serca Jezusowego jako pomoc w realizacji powszechnego powołania do świętości Leszek Poleszak s. 83-92
La divisione amministrativa dell’istituto religioso Marek Stokłosa s. 93-109
Film jako ikona Michał Legan s. 111-122
Problemy w posłudze kapłana – nauczyciela i wychowawcy młodego pokolenia Dawid Galanciak s. 123-146
"Paul VI. Le souverain éclairé", Philippe Chenaux, Paryż 2015 : [recenzja] Marian Radwan Philippe Chenaux (aut. dzieła rec.) s. 149-180
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Szpital polowy – pierwsza pomoc dla wierzących", Stadniki, 7 maja 2016 roku Leszek Poleszak s. 181-184