Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół w służbie przedsiębiorczości : dyskusja panelowa Ryszard Krupa Marek Świeży
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Grzegorz Piątek s. 5
Społeczno-ekonomiczna sytuacja Polski okresu transformacji systemowej Władysław Majkowski s. 7-21
Małe i średnie przedsiębiorstwa w kształtowaniu życia społeczno-gospodarczego Polski po 1989 roku Jacek Kwiatkowski s. 23-36
Czy ojczyzna socjalizmu potrzebuje etosu gospodarczego? Marian Radwan s. 37-53
Kościół polski wobec bezrobotnych Józef Kupny s. 55-65
Dwanaście zasad Zarządzania Doskonałego (ZD) Marian Krupa s. 67-85
Kościół w służbie przedsiębiorczości : dyskusja panelowa Janusz Gumularz Ryszard Krupa Józef Kupny Władysław Majkowski Marian Radwan Krzysztof Rola Marek Świeży s. 87-106