Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prezentacja s. 5-6
Prezentacja sylwetki jubilata ks. kard. Stanisława Nagiego Dariusz Salamon s. 7-16
Samoświadomość Kościoła katolickiego w kontekście jego ekumenicznego zaangażowania Zygfryd Glaeser s. 17-32
Pojęcie i podstawy dialogu ekumenicznego Zbigniew Krzyszowski s. 33-50
Eklezjalna świadomość prawosławia a ekumenia Tadeusz Kałużny s. 51-66
Międzykonferencyjne dialogi ekumeniczne : bilans historyczny Artur Fernando Rodriguez Garrapucho s. 67-80
Tradycja w egzegezie : kontekst ekumeniczny Artur Sanecki s. 81-90