Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji Robert Ptak s. 5
Od wspólnoty do instytucji : socjologiczne instytucjonalizowanie się Kościoła w oparciu o teorię Joachima Wacha Janusz Burkat s. 9-27
Transformacje religijności Polaków : wybrane aspekty religijnej zmiany Marcin Lisak s. 29-50
Liturgia jako miejsce budowania wspólnoty Stanisław Mieszczak s. 51-64
Kościół w służbie zbawienia Dariusz Salamon s. 65-86
“Oggi tu sarai con me in paradiso” (Lc 23,39-43) : misericordia divina nell'anima di un malfattore Krzysztof Napora s. 89-118
Kapłan - szafarz Bożej miłości wśród dzieci i młodzieży Dawid Galanciak s. 119-137
Naśladowanie Jezusa warunkiem jedności chrześcijan Katarzyna Kinga Walkowiak s. 139-158
">>Sextum Decalogi praeceptum<< w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym", Dariusz Borek, Tarnów 2015 : [recenzja] Marek Stokłosa Dariusz Borek (aut. dzieła rec.) s. 161-165
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Kościół – wspólnota czy instytucja?", Stadniki, 12 listopada 2015 roku Robert Ptak s. 166-168
Zasady publikowania w czasopiśmie "Sympozjum" s. 169-170