Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Kinga Walkowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowość w Ewangelii darem Boga i wyzwaniem dla nowej ewangelizacji, czyli: co chrześcijaństwo może zaproponować światu? Katarzyna Kinga Walkowiak s. 57-86
Świadectwo w służbie głoszenia kerygmatu Katarzyna Kinga Walkowiak s. 125-146
Naśladowanie Jezusa warunkiem jedności chrześcijan Katarzyna Kinga Walkowiak s. 139-158