Znaleziono 4 artykuły

Stanisław Mieszczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cześć świętych w liturgii Kościoła i poza nią Stanisław Mieszczak s. 9-24
Elementy konstytutywne kultu maryjnego i nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tradycji Kościoła Stanisław Mieszczak s. 51-71
Liturgia jako miejsce budowania wspólnoty Stanisław Mieszczak s. 51-64
Sercański aspekt formacji liturgicznej Stanisław Mieszczak s. 117-132