Znaleziono 2 artykuły

Janusz Burkat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od wspólnoty do instytucji : socjologiczne instytucjonalizowanie się Kościoła w oparciu o teorię Joachima Wacha Janusz Burkat s. 9-27
Pacem in terris – magna charta pokoju Janusz Burkat s. 45-59