Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prezentacja s. 5-6
Krótka panorama ekumeniczna Dariusz Salamon s. 7-20
Jedność chrześcijan w oficjalnych wypowiedziach Kościoła prawosławnego Krzysztof Leśniewski s. 21-37
Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej Antoni Mironowicz s. 39-60
Wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu czy początek końca transformacji? Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 61-94
Modele jedności Kościoła Stanisław Nagy s. 95-103
Dialog między Polskim Narodowym Kościołem Katolickim a Kościołem rzymskokatolickim w USA (1984-1994) : historia i owoce Zdzisław Józef Kijas s. 105-142