Znaleziono 8 artykułów

Stanisław Nagy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół Starego Testamentu – Boży projekt pisany dziejami Narodu Wybranego Stanisław Nagy s. 7-12
Introdukcja do myśli teologicznofundamentalnej Jana Pawła II Stanisław Nagy s. 11-23
Profetyczna rola Kościoła : Kościół a prawda objawiona Stanisław Nagy s. 51-59
Modele jedności Kościoła Stanisław Nagy s. 95-103
Niektóre aspekty dzisiejszego traktatu o Kościele Stanisław Nagy s. 109-123
Pontyfikat Jana Pawła II (w Łodzi) Stanisław Nagy s. 163-168
"„Ty jesteś Piotr” : Srebrny Jubileusz Pontyfikatu Jana Pawła II", Stanisław Nagy, Kraków 2003 : [recenzja] Elżbieta Dołganiszewska Stanisław Nagy (aut. dzieła rec.) s. 224-227
Problem stopnia teologicznej pewności nauki encykliki "Evangelium vitae" Stanisław Nagy s. 279-285