Znaleziono 21 artykułów

Antoni Mironowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawosławne parafie Pińska w XVI wieku Antoni Mironowicz s. 11-27
Św. Antoni Supraski Antoni Mironowicz s. 11-24
Rewindykacja i niszczenie prawosławnych obiektów sakralnych na terenie II Rzeczypospolitej Antoni Mironowicz s. 13-34
Diecezja włodzimierska do końca XVI wieku Antoni Mironowicz s. 13-23
The Methodian mission on the Polish lands until the dawn of 11th century Antoni Mironowicz s. 17-32
Chrzest Polski z różnych perspektyw Antoni Mironowicz s. 37-73
500 – rocznica kanonizacji św. Elizeusza Ławryszowskiego na soborze w Wilnie w 1514 roku Antoni Mironowicz s. 37-41
Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej Antoni Mironowicz s. 39-60
Kościół prawosławny i unicki w połowie XVII wieku Antoni Mironowicz s. 71-79
Kościół Prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej Antoni Mironowicz s. 85-125
Suwerenność narodowa a Unia Europejska Antoni Mironowicz s. 97-103
Kościół prawosławny na dawnych ziemiach polskich w XIX wieku. Cz. 2 Antoni Mironowicz s. 131-156
Kościół prawosławny na ziemiach polskich w latach 1795-1918 Antoni Mironowicz s. 139-171
Church unions and their consequences in Poland Antoni Mironowicz s. 159-168
Kultura prawosławna w dawnej Rzeczypospolitej Antoni Mironowicz s. 201-235
Misja metodiańska na ziemiach polskich do końca XI wieku Antoni Mironowicz s. 219-252
Specyfika życia monastycznego w Europie Wschodniej Antoni Mironowicz s. 225-241
Monastery diecezji turowsko-pińskiej w XVI wieku Antoni Mironowicz s. 227-250
Kościół Prawosławny na ziemiach polskich w latach 1795-1918 Antoni Mironowicz s. 237-269
Bractwa cerkiewne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku Antoni Mironowicz s. 307-368
"Kościół prawosławny w Polsce", Antoni Mironowicz, Białystok 2006 : [recenzja] Witold Jamielity Antoni Mironowicz (aut. dzieła rec.) s. 372-375