Znaleziono 61 artykułów

Stanisław Celestyn Napiórkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maryja w misterium wcielenia : perspektywa katolicka Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 5-15
Posługiwanie kościelne : stan i perspektywy dialogu Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 5-36
Polska potrzebuje "Salvatoris Mater" Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 13-15
Maryja w pobożności katolickiej Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 19-33
Wahrheit und Kirche Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 21-28
Teologia wobec kultu maryjnego w Polsce Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 29-40
Die Theologie angesichts der Marienverehrung in Polen Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 31-44
Czy apologeta może być ekumenistą? Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 33-40
O ważności chrztu w niektórych Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich w Polsce Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 41-59
Tytuł "Theotokos" w ocenie współczesnych teologów protestanckich Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 45-57
Mariologia a ekumenizm po Soborze Watykańskim II Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 45-66
O wznowieniach starej literatury pobożnościowej : pytania do wydawców i cenzorów kościelnych Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 47-60
Wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu czy początek końca transformacji? Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 61-94
"Narzędzie oraz instrument Ducha Świętego" : przyczynek do teologii słowa Bożego Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 65-73
W poszukiwaniu pogłębionej pobożności maryjnej : uwagi o teologii książki "Matka Boża do kapłanów swoich najmilszych synów" Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 65-72
Marie dans la piété catholique Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 67-84
Ordynacja kobiet według międzykościelnych dialogów teologicznych Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 71-86
Odnajdywanie papiestwa : wokół anglikańsko-katolickiej deklaracji "Autorytet w Kościele" Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 77-98
Świadek Chrystusowego życia : współczesna teologia protestancka o pośrednictwie N.M. Panny Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 105-127
Wokół "Spuści nam" pieśni "Bogurodzica" Wacław Hryniewicz Roman Mazurkiewicz Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 139-166
De la validité du baptême dans certaines Églises et Communautés chrétiennes en Pologne Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 169-186
Interprétation exclusive ou inclusive du principe "Solus Christus"? : la médiation du salut le "Liber Concordiae" Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 169-195
"Königin, ohne Tod in den Himmel aufgenommen. Das Siegel der göttlichen Offenbarung. Mit einem Geleitwort von Bischof Dr. Rudolf Graber", Manfred Forderer, Stein am Rhein 1988 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Manfred Forderer (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Maria in der Glaubensverkündigung", Alfred Läpple, Ottilien 1988 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Alfred Läpple (aut. dzieła rec.) s. 175-177
"Divergenzen in der Mariologie. Zur ökumenischen Diskussion um die Mutter Jesu", wyd. Heinrich Petri, Regensburg 1989 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Heinrich Petri (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Chrześcijaństwo żywe", Apoloniusz Żynel, Warszawa 1985 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Apoloniusz Żynel (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Spór o Matkę", Stanisław Celestyn Napiórkowski, Lublin 1988 : [recenzja] Stanisław Rabiej Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Teologia pokoju. Materiały z sympozjum Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich, Łódź-Łagiewniki, 16-18 września 1985", red. S. C. Napiórkowski, Niepokalanów 1988 : [recenzja] Stanisław Rabiej Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny", Stanisław Celestyn Napiórkowski, Lublin 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Szkice o teologii polskiej", red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Poznań 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 190-191
O ekumenizmie w Szwajcarii Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 195-203
"Świętość w świetle dekretów beatyfikcyjnych i kanonizacyjnych po Soborze Watykańskim II", Ireneusz Werbiński, Warszawa 1993 : [recenzja]i Stanisław Celestyn Napiórkowski Ireneusz Werbiński (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Matka mojego Pana (problemy - poszukiwania - perspektywy)", Stanisław Celestyn Napiórkowski, Opole 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Maryja, Matka żyjących. Zarys mariologii", Luigi Melotti, Niepokalanów 1993 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Luigi Melotti (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Ceci est mon corps", André Manaranche, Paris 1975 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski André Manaranche (aut. dzieła rec.) s. 205-207
"Humanisme et théologie : pour un préambule de la foi", Yves Labbé, Paris 1975 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Yves Labbé (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Jean Duns Scot : pensée théologique", Léon Veuthey, Paris 1967 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Léon Veuthey (aut. dzieła rec.) s. 208-210
"Mater Fidei at Fidelium. Collected essays to honor Théodore Koehler on his 80th birthday", Dayton 1991 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 208-211
"Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła", Stanisław Budzik, Tarnów 1993 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Stanisław Budzik (aut. dzieła rec.) s. 208-211
"Introduction à la théologie chrétienne", Claude Tresmontant, Paris 1974 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Claude Tresmontant (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Obraz święty - Ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła. Zarys teologii świętego obrazu", Tadeusz Dionizy Łukaszuk, Częstochowa 1993 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Tadeusz Dionizy Łukaszuk (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"Do Ciebie Jezu. Z Tobą Maryjo. Mały modlitewnik maryjny Wspólnoty Krwi Chrystusa", Częstochowa 1993 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 212-214
"Wierzę w jeden Kościół", Stanisław Celestyn Napiórkowski, Tarnów 2003 : [recenzja] Tadeusz Reroń Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 214-216
Współczesne tendencje w mariologii dogmatycznej Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 215-231
"Ut unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu 1982-1998", Stanisław Celestyn Napiórkowski, Krzysztof Leśniewski, Jadwiga Leśniewska (red.), Lublin 2000 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Jadwiga Leśniewska (aut. dzieła rec.) Krzysztof Leśniewski (aut. dzieła rec.) Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"Sens et existence : en hommage à Paul Ricoeur", wyd. Gary Brent Madison, Paris 1975 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Gary Brent Madison (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Introduction à la théologie chrétienne", Claude Tresmontant, Paris 1974 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Claude Tresmontant (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"Dieu qui es-tu? : un homme et son Dieu", Jean-Pierre Torrell, Paris 1974 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Jean-Pierre Torrell (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"Ceci est mon corps", André Manaranche, Paris 1975 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski André Manaranche (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"L'au-delá retrouvé : christologie des fins dernières", Gustave Mastelet, Paris 1974 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Gustave Mastelet (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Paul Ricoeur ou la liberté selon l'espérance", Michel Philibert, Paris 1971 : [recenzja] Stanisław Celestyn Napiórkowski Michel Philibert (aut. dzieła rec.) s. 236
Mariologia w ekumenicznym dialogu Edward Ozorowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 263-265
Sakramentologia ogólna Edward Ozorowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 267-274
Teologowie protestanccy o mariologii II Soboru Watykańskiego Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 277-284
Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku Stanisław Celestyn Napiórkowski Józef Jerzy Kopeć (aut. dzieła rec.) s. 287-295
Ekumenizm w Polsce Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 288-296
Matka Pana Danuta Mastalska Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 325-329
Matka Boga w słowie Bożym Stanisław Celestyn Napiórkowski S. Hahn (aut. dzieła rec.) s. 357-359
Tajemnica miłosierdzia Stanisław Celestyn Napiórkowski Marie-Dominique Philippe (aut. dzieła rec.) s. 439-448
"Psallite Domino. O kulturze muzycznej w tradycji franciszkańskiej", red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Stanisław Cieślak, Niepokalanów 2010 : [recenzja] Piotr Wiśniewski Stanisław Cieślak (aut. dzieła rec.) Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 493-501
"Bóg łaskawy. Nad "Wspólną Deklaracją o Usprawiedliwieniu"", Stanisław C. Napiórkowski, Warszawa 2001 : [recenzja] Wojciech Nowacki Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 525-527