Znaleziono 17 artykułów

Jan Walkusz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kult Najświętszego Serca Jezusa jako reakcja na rewolucję francuską Jan Walkusz s. 9-27
Drugi sobór watykański : próba kontekstualnej interpretacji historycznej Jan Walkusz s. 17-40
Wpływ kontaktów ze środowiskiem literackim na twórczość pisarską polskiego duchowieństwa ziem zaboru pruskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku Jan Walkusz s. 77-90
Inicjatywy wydawnicze duchowieństwa pomorskiego Drugiej Rzeczypospolitej Jan Walkusz s. 87-105
Z historiografii Polonii i losów Polaków za granicą wschodnią Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Walkusz s. 123-129
"„Gdyby o Polskę pytali…” : z dziejów duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski w XIX i XX wieku", Jan Walkusz, Lublin 2004 : [recenzja] Andrzej Kopiczko Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Katechizm w warunkach systemu totalitarnego na przykładzie administracji apostolskiej Dolnego Śląska 1945-1961", Stefan Wójcik, Wrocław 1995 : [recenzja] Jan Walkusz Stefan Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Piórem i słowem : aktywność literacka polskiego duchowieństwa katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim, Warmii i w Wielkopolsce w latach 1846-1939", Jan Walkusz, Pelplin 2003 : [recenzja] Józef Mandziuk Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 265-266
"Kościół i społeczności", pod red. Jana Walkusza, Lublin 1993 : [recenzja] Józef Mandziuk Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 273-275
"Setnik oratorów polskich XIX i XX wieku", Antoni Bednarek, Lublin 2008 : [recenzja] Jan Walkusz Antoni Bednarek (aut. dzieła rec.) s. 279-283
„Minister Ecclesiae et hominum, czyli ks. Wawrzyniec Wnuk, jego życie i dzieło”, Jan Walkusz, Pelplin 2010 : [recenzja] Waldemar Gliński Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 282-283
"Mądrość przeszłości... : z historią i dla historii przez życie", Jan Walkusz, Pelplin 2004 : [recenzja] Józef Mandziuk Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 288-289
"Dramaty Bernarda Sychty, tom I, dramaty obyczajowe", Jerzy Treder, Jan Walkusz, Gdańsk 2008 : [recenzja] Hanna Popowska-Taborska Jerzy Treder (aut. dzieła rec.) Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 333-336
"Ruch katolicko-społeczny na terenie diecezji łomżyńskiej w okresie XX-lecia międzywojennego", Wojciech Guzewicz, Ełk 2006 : [recenzja] Jan Walkusz Wojciech Guzewicz (aut. dzieła rec.) s. 456-461
"Kościół na drogach pomorskiej przeszłości. Studia i szkice z XIX i XX wieku", Jan Walkusz, Lublin 2014 : [recenzja] Marek Grygiel Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) s. 557-563
    Zacytuj
  • Udostępnij
W kręgu nauk pomocniczych historii : ks. dr hab. Tomasz Moskal i jego dorobek naukowy Jan Walkusz s. 595-609
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Cienie i blaski lat szkolnych. Wspomnienia Polaka z Prus Wschodnich", Władysław Łęga, oprac., przygotował do druku i wstępem poprzedził Jan Walkusz, Wejherowo 1997 : [recenzja] Janusz Jasiński Jan Walkusz (aut. dzieła rec.) Władysław Łęga (aut. dzieła rec.) s. 693-695