Znaleziono 7 artykułów

Gabriel Pisarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Duchowość sercańska i praktyka rad ewangelicznych Gabriel Pisarek s. 45-58
Wkład o. L. Dehona w rozwój kultu Najświętszego Serca Jezusa Gabriel Pisarek s. 57-70
Il ruolo positivo della crisi nella vita umana Gabriel Pisarek s. 81-96
"Fate attenzione come ascoltate" (Mc 4,24) Gabriel Pisarek s. 91-104
Padre Dehon e gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio Gabriel Pisarek s. 97-114
Guai a me se non annuncio il Vangelo! (1 Cor 9,16) : un approccio sulla nuova evangelizzazione dopo il XIII Sinodo dei Vescovi Gabriel Pisarek s. 101-120
Ojciec Leon Dehon a środki społecznego przekazu : w dwudziestą rocznicę powstania Wydawnictwa DEHON Gabriel Pisarek s. 123-134