Znaleziono 22 artykuły

Adam Kubiś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Betlejem : pomiędzy teologią, historią i archeologią Adam Kubiś s. 9-29
Biskup Karol Wojtyła, Wikariusz Kapitulny Archidiecezji Krakowskiej a nowy etap dziejów Wydziału Teologicznego w Krakowie Adam Kubiś s. 37-51
Listy Janowe jako świadectwo wspólnoty przeżywającej kryzys Adam Kubiś s. 37-58
Męczeństwo chrześcijańskie a obozy koncentracyjne Adam Kubiś s. 67-73
Męczeństwo a Kościół Adam Kubiś s. 90-105
The Literary Form and the Message of John 8:31-36 Adam Kubiś s. 121-145
Uniwersalny wymiar miłości Boga według J 3,16 Adam Kubiś s. 127-160
Janowe rozumienie pracy Boga i człowieka : studium zastosowania terminów ἐργάζομαι oraz ἔργον w Czwartej Ewangelii Adam Kubiś s. 127-154
Zechariah 6:12-13 as the Referent of γραфή in John 2:22 and 20:9 Adam Kubiś s. 153-194
"The Book of Zechariah in the Gospel of John", Adam Kubiś, Pendé 2012 : [recenzja] Luc Devillers Adam Kubiś (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Odkrywanie siebie w dialogu z Jezusem : narracyjna lektura Ewangelii wg św. Jana", Wojciech Pikor, Pelplin 2014 : [recenzja] Adam Kubiś Wojciech Pikor (aut. dzieła rec.) s. 203-210
III Kongres Teologów Polskich : 14-16 IX 1976 r. Adam Kubiś s. 221-232
Papież Jan XXIII a II Sobór Watykański Adam Kubiś s. 231-240
Jesus' trial before Herod Antipas Adam Kubiś s. 239-277
    Zacytuj
  • Udostępnij
"The Book of Zechariah in the Gospel of John", Adam Kubiś, Pendé 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło Adam Kubiś s. 269-272
"Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie w latach 1954-1981", Adam Kubiś, Kraków 2005 : [recenzja] Andrzej Nowicki Adam Kubiś (aut. dzieła rec.) s. 299-302
Mariologiczna interpretacja perykopy "o prawdziwych krewnych Jezusa" (Mt 12,46-50) Adam Kubiś s. 301-306
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kongres Teologów Polskich w Lublinie Adam Kubiś s. 313-314
Z Mojżeszem na ścieżkach naszego życia Adam Kubiś s. 315-321
Błogosławieństwo wiary : od posłuszeństwa Abrahama do wiary Piotra i Kościoła Adam Kubiś s. 327-334
The Poor Widow’s Mites : a Contextual Reading of Mark 12:41-44 Adam Kubiś s. 339-381
"Bible Basics for Catholics. A New Picture of Salvation History", John Bergsma, Notre Dame, IN 2012 : [recenzja] Adam Kubiś John Bergsma (aut. dzieła rec.) s. 565-568
    Zacytuj
  • Udostępnij