Znaleziono 34 artykuły

Wojciech Pikor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bóg wobec przemocy człowieka w Rdz 1-11 Wojciech Pikor s. 11-31
W poszukiwaniu asyryjskiej diaspory Izraelitów w Księdze Ezechiela Wojciech Pikor s. 27-74
The Subjecthood of the Land of Israel in the Book of Ezekiel Wojciech Pikor s. 29-46
Zbawienie - zmaganie o Boże oblicze na twarzy Kaina (Rdz 4,1-16) Wojciech Pikor s. 29-40
Skuteczność przepowiadania prorockiego w świetle Ez 24,15-27 Wojciech Pikor s. 31-47
Jaka wiara daje życie? W poszukiwaniu kontekstu dla zrozumienia Ha 2,4 Wojciech Pikor s. 37-52
Ćwiczenia z Pisma Świętego: od teorii do praktyki Wojciech Pikor s. 39-64
The Motif of God’s Wrath in Zephaniah’s Prophecy about the Day of Yahweh Wojciech Pikor s. 41-55
The Dynamism of Salvation according to Isa 12:1-6 Wojciech Pikor s. 41-58
Grzesznik na drodze nadziei (Ps 130) Wojciech Pikor s. 49-68
Rola "serca" w Nowym Przymierzu (Jr 31,31-34; Ez 36,24-28) Wojciech Pikor s. 53-77
Jeremiaszowe zmaganie się z Bożym Słowem (Jr 1,4-12; 15,15-21; 20,7-13) Wojciech Pikor s. 53-81
"I będziesz niemy" (Ez 3,26) : milczenie Ezechiela jako Boże słowo Wojciech Pikor s. 57-68
Bóg wierny samemu sobie : miłosierdzie według Ezechiela Wojciech Pikor s. 57-80
Rola ofiary w tworzeniu wspólnoty człowieka z Bogiem (Ml 6,1-8) Wojciech Pikor s. 73-97
Animacja biblijna w szkole : cele, metody, perspektywy Wojciech Pikor s. 93-113
Tożsamość Izraela w świetle Przymierza Synajskiego (Wj 19,3-8) Wojciech Pikor s. 93-112
Spór o tytuł własności do ziemi Izraela podczas wygnania babilońskiego w świetle Księgi Ezechiela Wojciech Pikor s. 97-120
Biblia czytana życiem Wojciech Pikor Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) Grzegorz Górny (aut. dzieła rec.) Rafał Tichy (aut. dzieła rec.) s. 167-180
"L’eau, enjeux politiques et théologiques, de Sumer à la Bible", Stéphanie Anthonioz, Leiden 2009 : [recenzja] Wojciech Pikor Stéphanie Anthonioz (aut. dzieła rec.) s. 185-193
"Prophets, Royal Legitimacy and War in Ancient Israel", Izabela Eph'al-Jaruzelska, Warszawa 2009 : [recenzja] Wojciech Pikor Izabela Eph'al-Jaruzelska (aut. dzieła rec.) s. 191-201
"Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy antropologiczno-kulturowej", Janusz Kręcidło, Warszawa 2013 : [recenzja] Wojciech Pikor Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Odkrywanie siebie w dialogu z Jezusem : narracyjna lektura Ewangelii wg św. Jana", Wojciech Pikor, Pelplin 2014 : [recenzja] Adam Kubiś Wojciech Pikor (aut. dzieła rec.) s. 203-210
Kiedy milknie prorok Antoni Tronina Wojciech Pikor (aut. dzieła rec.) s. 207-216
"Reszef – bóg starożytnego Orientu", Maciej Münnich, Lublin 2011 : [recenzja] Wojciech Pikor Maciej Münnich (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"Reszef – bóg starożytnego Orientu", Maciej Münnich, Lublin 2011 : [recenzja] Wojciech Pikor Maciej Münnich (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem : studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela", Ks. Wojciech Pikor, Lublin 2013 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Wojciech Pikor (aut. dzieła rec.) s. 213-221
Bez wyważania otwartych drzwi Wojciech Pikor F.J. Stendebach (aut. dzieła rec.) s. 216-220
Czego oczekiwał pierwotny Kościół? Wojciech Pikor Sławomir Jan Stasiak s. 257-263
Retoryka Semicka Wojciech Pikor Roland Meynet (aut. dzieła rec.) s. 285-292
"W poszukiwaniu „szczyrego słowa Bożego” : recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu", Romuald Pietkiewicz, Wrocław 2011 : [recenzja] Wojciech Pikor Romuald Pietkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 379-383
<<"Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii…" : szkice z egzegezy antropologiczno-kulturowej>>, Janusz Kręcidło, Warszawa 2013 : [recenzja] Wojciech Pikor Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 473-476
<<"Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii…" : szkice z egzegezy antropologiczno-kulturowej>>, Janusz Kręcidło, Warszawa 2013 : [recenzja] Wojciech Pikor Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 473-476
"Prophecy in the Ancient Near East : A Philological and Sociological Comparison", Jonathan Stökl, Leiden-Boston 2012 : [recenzja] Wojciech Pikor Jonathan Stökl (aut. dzieła rec.) s. 499-506