Znaleziono 27 artykułów

Andrzej Nowicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Ta Skała – to Chrystus” (1 Kor 10, 4) Andrzej Nowicki s. 5-6
Ku spełnionej nadziei Kościoła Andrzej Nowicki s. 5-6
Służyć sprawie zawierzenia Mądrości Andrzej Nowicki s. 5-6
Mówienie spotkaniem Boga i człowieka Andrzej Nowicki s. 7-8
Wzmacniał braci odwagą wiary Kościoła Andrzej Nowicki s. 7-8
Prymat znakiem wiarygodności Kościoła Andrzej Nowicki s. 27-42
Słowa i czyny Jezusa jako uzasadniona propozycja wiary chrześcijańskiej Andrzej Nowicki s. 29-40
Eucharystia w Kościele, Kościół w Eucharystii Andrzej Nowicki s. 41-50
Kościół w horyzoncie Królestwa Bożego Andrzej Nowicki s. 58
Kościół Jezusa Chrystusa miejscem zbawienia : wokół zasady "extra ecclesiam nulla salus" Andrzej Nowicki s. 59-69
Jezus Chrystus – Królestwo Boże (gr. basileia) – Kościół Andrzej Nowicki s. 63-76
Pięćdziesiątnica a zapoczątkowanie Kościoła Andrzej Nowicki s. 87-98
Kościół - communio jako znak i narzędzie Boga Andrzej Nowicki s. 117-128
Kościół Chrystusa, który subsistit in ecclesia catholica Andrzej Nowicki s. 125-140
"Les traces de Dieu : eléments de théologie fondamentale", Marcel Neusch, Paris 2004 : [recenzja] Andrzej Nowicki Marcel Neusch (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Pour la jeunesse du christianisme: Le concile Vatican II 1959-1965", Giuseppe Alberigo, Paris 2005 : [recenzja] Andrzej Nowicki Giuseppe Alberigo (aut. dzieła rec.) s. 206-209
"Homo ecclesiasticus : szkice z antropologii eklezjologicznej", Andrzej A. Napiórkowski, Kraków 2007 : [recenzja] Andrzej Nowicki Andrzej A. Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 212-214
"Człowiek dowodem istnienia Boga?", Jerzy Cuda, Katowice 2010 : [recenzja] Andrzej Nowicki Jerzy Cuda (aut. dzieła rec.) s. 230-232
"L'Église : initiation à ecclésiologie", José-Ramón P. Arangüena, Paris 2002 : [recenzja] Andrzej Nowicki José-Ramón P. Arangüena (aut. dzieła rec.) s. 238-240
"O roli dekonkretyzacji w sztuce czytania. Krytyka jednostronnego modelu aktywności czytelniczej", Andrzej Nowicki, "Studia o Książce" T.14, Wrocław 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc Andrzej Nowicki (aut. dzieła rec.) s. 241
"Théologie fondamentale", Jutta Burggraf, Paris 2004 : [recenzja] Andrzej Nowicki Jutta Burggraf (aut. dzieła rec.) s. 246-248
"Ecclesia semper reformanda? : Kolegialność Kościoła w posoborowej eklezjologii amerykańskiej", Jan Perszon, Toruń 2009 : [recenzja] Andrzej Nowicki Jan Perszon (aut. dzieła rec.) s. 254-257
"Simon appelé Pierre : Sur les pas d’un homme à la suite de Dieu", Mauro-Giuseppe Lepowi, Paris 2007 : [recenzja] Andrzej Nowicki Mauro-Giuseppe Lepowi (aut. dzieła rec.) s. 267-269
"Św. Piotr Apostoł", Settimio Cipriani, Kraków 2008 : [recenzja] Andrzej Nowicki Settimio Cipriani (aut. dzieła rec.) s. 282-284
"Pan zmartwychwstał i żyje : zarys teologii rezurekcyjnej", Marian Rusecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Andrzej Nowicki Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 290-293
"Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie w latach 1954-1981", Adam Kubiś, Kraków 2005 : [recenzja] Andrzej Nowicki Adam Kubiś (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Pan zmartwychwstał i żyje : zarys teologii rezurekcyjnej", Marian Rusecki, Warszawa 2006 : [recenzja] Andrzej Nowicki Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 302-306