Znaleziono 28 artykułów

Jerzy Cuda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hermeneutyczna refleksja nad wiarygodnością wiary (ad extra – ad intra) Jerzy Cuda s. 7-15
Aktualność soborowego postulatu społecznej realizacji chrześcijańskiej nadziei Jerzy Cuda s. 17-25
Nadzieja w strukturze "ludzkiego świata" Jerzy Cuda s. 45-71
Chrysto-logika stworzenia w myśli Jana Pawła II Jerzy Cuda s. 59-77
Wiarygodność objawionego sensu ludzkiej pracy. Fundamentalnoteologiczny aspekt papieskiej Ewangelii pracy Jerzy Cuda s. 61-86
Teologia – filozofia: antropo-logika komplementarnej służby Jerzy Cuda s. 65-75
Interdyscyplinarna solidarność teologii Jerzy Cuda s. 66-77
Kryteria wiarygodności całościowych wizji historii Jerzy Cuda s. 81-92
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od Odkupienia do stworzenia? Jerzy Cuda s. 83-95
    Zacytuj
  • Udostępnij
Prawda ludzkiego życia: ja = my = Bóg Jerzy Cuda s. 119-143
W stronę społeczno-dynamicznej koncepcji chrześcijańskiego Objawienia Jerzy Cuda s. 129-150
L'homme a la recherche de son identité et de sa réalisation. Un paradigme herméneutique de théologie fondamentale Jerzy Cuda s. 131-142
L’homme à la recherche de son identité et de sa réalisation : un paradigme herméneutique de théologie fondamentale Jerzy Cuda s. 131-142
Antropofania w paschalnej nadziei Jerzy Cuda s. 137-141
Tajemnica prawdy ludzkiego życia : siedemdziesiąt lat wierności objawionej prawdzie Jerzy Cuda s. 159-172
Eklezjo-logika stwórczego dzieła Jerzy Cuda s. 173-183
Eklezjo-logika problematyki globalnej solidarności Jerzy Cuda s. 187-196
Problematyka wolności w antropologii teologicznej Jerzy Cuda s. 203-209
Bóg nadziei w miejscu grozy? Jerzy Cuda s. 203-208
    Zacytuj
  • Udostępnij
Chrześcijaństwo jutra Jerzy Cuda s. 207-209
"Człowiek dowodem istnienia Boga?", Jerzy Cuda, Katowice 2010 : [recenzja] Andrzej Nowicki Jerzy Cuda (aut. dzieła rec.) s. 230-232
Antropo-logika teologii religii Jerzy Cuda s. 237-239
Przyszłość uwarunkowana tradycją Jerzy Cuda s. 267-280
Czekając na sąd sądów... Jerzy Cuda s. 276-282
"Der glaube kommt vom horen : okumenische fundamentaltheologie", P. Knauer, Graz Wien Koln 1978 : [recenzja] Jerzy Cuda P. Knauer (aut. dzieła rec.) s. 285-287
Teologiczna i duszpasterska motywacja potrzeby polskiego przekładu dzieła H. Waldenfelsa "O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj" Jerzy Cuda s. 393-396
L'histoire humaine au risque de l'incroyance Jerzy Cuda s. 394-406
Praktyczno-społeczne kryterium wiarygodności objawionego sensu historii : Analityczno-syntetyczne studium inspirowane paradygmatem nowej teologii politycznej Jerzy Cuda s. 463