Znaleziono 32 artykuły

Janusz Kręcidło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dlaczego Jezus jest godzien najwyższej czci? : strategie perswazyjne ewangelistów Mateusza i Łukasza w perspektywie kultury honoru i wstydu Janusz Kręcidło s. 5-20
Portret mędrca w Księdze Przysłów 1,1-7 Janusz Kręcidło s. 5-25
Antropologiczna kategoria wstrydu i jej nośność w pismach Nowego Testamentu Janusz Kręcidło s. 19-34
Pawłowa koncepcja pojednania człowieka z Bogiem w 2 Kor 5, 18-21 Janusz Kręcidło s. 29-49
"Miłość - płomień Jahwe" (Pnp 8,5-7) : potęga miłości jako klucz interpretacyjny do Pieśni nad pieśniami Janusz Kręcidło s. 39-62
Tożsamość Umiłowanego Ucznia w czwartej Ewangelii Janusz Kręcidło s. 45-58
Funkcja metafor militarnych w Pierwszym Liście Piotra Janusz Kręcidło s. 59-70
Świadectwo Boga Ojca o Jezusie w Ewangelii wg św. Jana Janusz Kręcidło s. 147-167
Strategia perswazyjna Marka Ewangelisty w świetle podejścia socjologicznego i antropologii kulturowej Janusz Kręcidło s. 155-169
Apostolska posługa pojednania (2 Kor 5,14-21) Janusz Kręcidło s. 191-222
"Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy antropologiczno-kulturowej", Janusz Kręcidło, Warszawa 2013 : [recenzja] Wojciech Pikor Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 194-197
">>Wielki Babilon<< w Janowej Apokalipsie jako kryptonim imperialnego Rzymu oraz wrogiego Bogu świata", Stanisław Witkowski, Kraków 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło Stanisław Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 195-199
Studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym UKSW : wczoraj, dziś, jutro Janusz Kręcidło s. 197-206
"The Thessalonians Debate : Methodological Discord or Methodological Synthesis?", K.P. Donfried, J. Beutler eds., Eerdmans 2000 : [recenzja] Janusz Kręcidło Johannes Beutler (aut. dzieła rec.) Karl P. Donfried (aut. dzieła rec.) s. 201-207
"Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy… antropologiczno-kulturowej", Janusz Kręcidło, Warszawa 2013 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"A Cultural Handbook to the Bible", John J. Pilch, Grand Rapids 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło John J. Pilch (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"The Shadow of the Almighty : Father, Son and Spirit in Biblical Perspective", Ben Witherington III, Laura M. Ice, Eerdmans 2002 : [recenzja] Janusz Kręcidło Ben Witherington III (aut. dzieła rec.) Laura M. Ice (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Q or not Q? : the So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main-Berlin-Bruxelles-New York-Oxford-Wien 2010 : [recenzja] Janusz Kręcidło Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 207-214
"Trzecia świątynia w Jerozolimie i inne studia", Waldemar Chrostowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło Waldemar Chrostowski (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"Pages exégétiques", Paul Beauchamp, Paris 2005 : [recenzja] Janusz Kręcidło Paul Beauchamp (aut. dzieła rec.) s. 213-219
"Backgrounds of early Christianity", Everett Ferguson, Grand Rapids 2003 : [recenzja] Janusz Kręcidło Everett Ferguson (aut. dzieła rec.) s. 219-223
"Il segreto della Prima Lettera di Pietro", Carlo Maria Martini, 2005 : [recenzja] Janusz Kręcidło Carlo Maria Martini (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenon Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdazio", pod red. Marka Jędraszewskiego, Poznań 2013 : [recenzja] Janusz Kręcidło Marek Jędraszewski (aut. dzieła rec.) s. 221-225
"Spirit in the writings of John : Johannine pneumatology in social-scientific perspective", Tricia Gates Brown, London 2004 : [recenzja] Janusz Kręcidło Tricia Gates Brown (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"A new perspective on Jesus : what the quest for the historical Jesus missed", James D.G. Dunn, Grand Rapids 2005 : [recenzja] Janusz Kręcidło James D.G. Dunn (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Nowe życie uczniów Jezusa : J 21 jako owoc eklezjologicznej lektury J 1-20 we wspólnocie Umiłowanego Ucznia", Janusz Kręcidło, Warszawa 2009 : [recenzja] Roman Bartnicki Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 231-244
"The place of the Gospels in the general history of literature", Karl Ludwig Schmidt, Columbia 2002 : [recenzja] Janusz Kręcidło Karl Ludwig Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Kościół Syna Bożego : studium eklezjologii Czwartej Ewangelii", Henryk Witczyk, Kielce 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 263-266
"Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy antropologiczno-kulturowej", Janusz Kręcidło, Warszawa 2013 : [recenzja] Bogdan Poniży Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 265-272
"The Book of Zechariah in the Gospel of John", Adam Kubiś, Pendé 2012 : [recenzja] Janusz Kręcidło Adam Kubiś s. 269-272
<<"Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii…" : szkice z egzegezy antropologiczno-kulturowej>>, Janusz Kręcidło, Warszawa 2013 : [recenzja] Wojciech Pikor Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 473-476
<<"Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii…" : szkice z egzegezy antropologiczno-kulturowej>>, Janusz Kręcidło, Warszawa 2013 : [recenzja] Wojciech Pikor Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 473-476