Znaleziono 10 artykułów

Mirosław Stanisław Wróbel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie formuły Birkat ha-Minim w procesie rozdziału Synagogi od Kościoła Mirosław Stanisław Wróbel s. 65-80
Janowa wizja kapłaństwa Chrystusa i Jego uczniów (J 17) Mirosław Stanisław Wróbel s. 73-90
"Żydzi", którzy uwierzyli Jezusowi Mirosław Stanisław Wróbel s. 117-126
„Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna”, ks. Mirosław Stanisław Wróbel, Lublin 2013 : [recenzja] Michał Liana Mirosław Stanisław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 125-128
Władza w Ewangelii św. Jana Mirosław Stanisław Wróbel s. 135-152
Faryzeusze i saduceusze wobec zmartwychwstania Mirosław Stanisław Wróbel s. 143-154
"Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju: tekst aramejski – przekład, aparat krytyczny – przypisy", Mirosłąw Stanisław Wróbel, Lublin 2014 : [recenzja] Krzysztof Napora Mirosław Stanisław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Jezus i Jego wyznawcy w Talmudzie. Analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna", Mirosław Stanisław Wróbel, Lublin 2013 : [recenzja] Krzysztof Napora Mirosław Stanisław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 160-164
"Jezus i jego wyznawcy w Talmudzie : analiza tekstologiczna, historyczna i socjologiczna", Mirosław Stanisław Wróbel, Lublin 2013 : [recenzja] Leszek Misiarczyk Mirosław Stanisław Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 209-211
Szkoła Mateusza czy szkoła Jezusa? Mirosław Stanisław Wróbel Samuel Byrskog (aut. dzieła rec.) s. 309-313